IAH Lokalträff Göteborg 13/11 2012

Den 13 november hölls den andra lokalträffen för IAH i Göteborg. Mötet bevistades av 26 hydrogeloger som fick presentationer av Sven Follin (SF Geologic) och Patrik Vidstrand  (TerraSolve) rörande SKB:s platsundersökningar i Forsmark och säkerhetsanalys.  Stor tack till Niklas Blomquist för att ha ordnat mötet.

 

Programpunkter:

10:00-10:45                               Grundvattenstömning i sprickigt berg – koncept och data : Sven Follin, SF GeoLogic AB, Täby

10:45-11:30                               Introduktion till grundvattenmodellering av sprickigt berg – Förutsättningar och osäkerheter i uppdragen för SKB : Patrik Vidstrand, TerraSolve AB, Floda

11:30-11:45                               Sponsorpresentation: Geawelltech, David Haag

11:45-11:55                               Göteborgs Universitet satsning inom hydrogeologi – Rodney Stevens

11:55-12:00                                IAH Sverige: Niklas Blomquist

Om föredragen

Sven Follin var ansvarig hydrogeolog för SKB:s platsundersökningar i Forsmark och sedermera modelleringskoordinator i SKB:s säkerhetsanalys. Patrik Vidstrand ansvarade för den modelleringsdel inom SKB:s säkerhetsanalys som analyserade grundvattenflöden och salthaltsförändringar i framtiden vid klimatsituationer såsom permafrost och kontinental nedisning. Tillsammans har de många års erfarenhet av platsundersökningar, dataanalys, konceptuell och numerisk modellering både i syfte att beskriva platser men även osäkerheter. De två föredragen avser att ge en fördjupad bild av vad SKB har strävat efter när det gäller att beskriva berg och grundvattenfrågor kopplat till slutförvaring av radioaktiva restprodukter.

Referat

Sven Follin inledde men en kort tillbakablick över den Svenska hydrogeologins utveckling. De senare åren har behoven av hydrogeologi kommit att ändras då fokus idag mer ligger på miljöfrågor. Som exempel gäller hydrogeologiska frågeställningar  idag inte enbart flöde utan också transport vilket ställer andra krav. Föreläsningen handlade i stort om erfarenheter från SKB:s undersökningar gällande grundvatten i sprickigt berg och hur dessa problemställningar har hanterats. Gällande yrkesrollen lyftes vikten av mentorskap, kunskapsspridning och konstant lärande.

Patrik Vidstrand resonerade kring generella utgångspunkter för naturvetenskapliga modeller som utgångspunkt för bakgrunden till SKB:s säkerhetsmodellering. SKB:s uppdrag ställer stora krav på modellering av fysiska förlopp under lång tid och kan betraktas utgöra Sveriges största miljöprojekt.

Under frågestunden diskuterades behovet av kunskapsspridning och kunskapsutbyte mellan ingenjörs- och naturvetenskaper. Värdet av gemensamma kurser för geologer och ingenjörer lyftes fram. Vidare

David Haag från Welltech presenterade deras verksamhet inom miljö/grundvatten och borrning.

Rodney Stevens presenterade Göteborgs Universitets satsning inom hydrogeologi som bla inneburit att professor Roland Bartel från Tyskland kommer börja på GVC under hösten. Satsningen gäller vatten som naturresurs och kommer också omfatta en doktorrandtjänst.

 

.                                                                                                                                                      .

IAH members attending GeoArena in Uppsala Oct 17

Umeå branch meeting of IAH 2012-09-12

Gothenburg branch IAH meeting, 2012-06-04

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar