Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till organisationer verksamma inom geologi och hydrologi.

Geologiska institutionen
Lunds universitet
Sölvegatan 12
223 62 Lund
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 48 30

Svenska Geotekniska Föreningen

http://www.sgf.net

International Association of Hydrogeologists

’www.iah.org’

Kontakta Webmaster